IGCSE CHEMISTRY TUTOR ติวสอบ IGCSE กับสยามติวเตอร์ สถาบันติว IGCSE math and science โดยเฉพาะ

Topics

time

1.   The particulates nature of matter 1 hr.
2.   Experimental techniques 2 hrs.
3.   Atoms,elements and compounds 4 hrs.
4.   Stoichiometry 4 hrs.
5.   Electricity and chemistry  2 hrs.
6.   Chemical changes 2 hrs.
7.   Chemical reactions 6 hrs.
8.   Acids,bases and salts 6 hrs.
9.   The periodic table 2 hrs.
10. Metals 4 hrs.
11. Air and water 2 hrs.
12. Sulfur 1 hrs.
13. Carbonates 1 hrs.
14. Organic chemistry 6 hrs.
ฝึกทำ Past Paper 1    ย้อนหลัง 10 ครั้ง   20 hrs.
ฝึกทำ Past Paper 2,3  ย้อนหลัง 10 ครั้ง 30 hrs.
ฝึกทำ Past Paper 6    ย้อนหลัง 10 ครั้ง   20 hrs.
ฝึกทำ Past Paper core ย้อนหลัง 3 ครั้ง 20 hrs.
ฝึกทำ Past Paper extend ย้อนหลัง 3 ครั้ง 20 hrs.

 

26

เนื้อหาวิชา

แบ่งออกเป็นกลุ่มเนื้อหาหลักได้ดังนี้
1 กลุ่ม Experiment technique
2 กลุ่ม Atom and element
3 กลุ่ม Stoichiometry
4 กลุ่ม Chemical reactions
5 กลุ่ม Organic chemistry
รวมระยะเวลาเรียนประมาณ 43 ชั่วโมง


ลักษณะการสอน

การสอบ IGCSE เป็นข้อสอบที่ไม่ยาก เน้นความเข้าใจ และการนำมาใช้จริงได้ ในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ผู้สอบสามารถตอบได้ทั้งแบบปรนัย (multiple choices) (paper 1 ) และ อัตนัย (เติมคำตอบ) (paper 2 และ 3) รวมทั้งมีส่วนที่ต้องทำความเข้าใจเรื่องของการทดลอง (paper 6) ในเนื้อหาที่ได้เรียนมา ซึ่งจุดนี้จะเป็นปัญหาอย่างมาก สำหรับนักเรียน Home school เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในส่วนของการทดลอง ตลอดจนขาดทักษะพื้นฐานของการทดลอง Siamtutor ตระหนักดีในจุดนี้ จึงจัดให้มีการเรียนและทำทดลอง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น

รวมทั้งปัญหาของน้องๆส่วนมากที่มักจะทำคะแนนตามที่คาดไว้ไม่ได้คือ การตอบให้ตรงกับ KEYWORD และ ขั้นตอนการทำ ที่ถูกนำมาใช้ในการให้คะแนน

แนวการสอนที่จะทำให้ได้ผลดี ที่สุดสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบคือ การหัดทำข้อสอบจริง ภายหลังจากการเรียนเนื้อทั้งหมดแล้ว เพราะจะเป็นการทบทวนตลอดจนทำให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบว่าเป็นอย่างไร มีจุดใดเป็นจุดเน้น จุดใดเป็นจุดที่ผิดบ่อย ตอบอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มจึงได้ A* มาครอบครอง

พี่ๆ สยามติวเตอร์ทุกคน มั่นใจว่าจะทำให้น้องทุกคนสามารถตอบได้ตรงกับ keyword พร้อมกับ วิธีการทำ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้คะแนน สูงๆ ตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นๆ น้องๆ คนไหนที่มีความตั้งใจ และ มีความขยัน น้องๆ ก็สามารถ ได้ A* ได้เช่นกัน

 

สิ่งที่ทางสถาบันเตรียมให้ สำหรับนักเรียน

1 . เนื้อหาแต่ละหัวข้อ อย่างสรุป
2 past paper ย้อนหลัง 10 ปี ( 30 papers )

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1.นักเรียนที่ต้องการพื้นฐานทางด้านวิชา Chemistry เพื่อสามารถนำไปใช้ต่อยอด ในหลักสูตร ที่สูงกว่า เช่น A-level หรือ IB ได้
2. นักเรียนที่ต้องการใช้วิชา Chemistry เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ในอนาคตต่อไป

 

สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการสอบ IGCSE เพื่อเป็นการสอบเทียบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

น้องๆไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษกันนะ เนื่องจากการให้คะแนนในการสอบ เป็นการ

ให้ตาม keyword ดังนั้นนักเรียนที่อ่อน Grammar ก็สามารถได้ A* ได้เช่นกัน

 

 Share this post

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สมัครเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Siam Tutor : C.P. Tower 3 อาคาร B ชั้น 2 ติดลานจอดรถ

ที่ตั้ง : 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 092-720-7828, 02-640-4009 โทรสาร 02-640-4009

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hot-line : 092-720-7828, 081-754-1592

Line Logo Official ID : SiamtutorP' Cherry : CherrySiamtutor9, P' Jane : JaneSiamtutor, P' Fresh : Fresh190