fbpx

Universities

Studies

Universities

Studies

เปิดสอนในหัวข้อดังต่อไปนี้


Mathematics

Topics


Calculus 1,2,3

Topics


Chemistry

Topics


Mathematics

Topics


Calculus 1,2,3

Topics


Chemistry

Topics


Physics for Engineering 1,2

Topics


Materials

Topics


Physics for Engineering 1,2

Topics


Materials

Topics

Why study with us?

”Confidence”

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการสอนสาขานั้นๆโดยตรง ทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่า จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

”Get

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆ ทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

”Get

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆ ออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

”Teacher

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

”สอบถามเพิ่มเติม