fbpx
”%%277%%”

”ABOUT

SIAM TUTOR PROFILE & HISTORY

รู้จักสยามติวเตอร์

สถาบันกวดวิชา สยามติวเตอร์ คือ สถาบันกวดวิชาที่สอนตัวต่อตัว และกลุ่มเล็กในหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ (Inter) การเรียนการสอนลักษณะนี้จะช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และสามารถกำจัดจุดอ่อนของตัวเองในส่วนเนื้อหาที่ไม่ถนัดได้ และเสริมสร้างจุดแข็งในเนื้อหาที่ตัวเองมีความถนัด เพื่อความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันต่างๆ

เปิดสอนตั้งแต่ปี 2005 โดย พี่เฟรช พี่เชอร์รี่ พี่เจน มีแนวการสอนโดยเน้นความเข้าใจเป็นหลัก(ไม่เน้นการท่องจำ!) และมีการนำ computer มาใช้ประกอบการสอนเพิ่อจำลองเหตุการณ์(Simulation) ประกอบกับคำบรรยาย ซึ่งจากการนำมาใช้จริงพบว่านักเรียนที่ได้ดูการจำลองเหตุการณ์ มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากกว่าการดูภาพนิ่งจากตำราเรียนเพียงอย่างเดียวมากเพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การเคลื่อนที่ของอิเลกตรอนในสายไฟ และในวงจรไฟฟ้า การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารต่างๆ
pornskill
เป็นต้น ตลอดจนมีการใช้ตำราต่างประเทศ ( Text book ) ของประเทศต่างๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย ซึ่งตำราจากต่างประเทศถือว่าเป็นแหล่งสำคัญที่ถูกนำมาใข้อ้างอิงในการออกข้อสอบของการสอบที่สำคัญๆเช่น การสอบเข้าของระบบข้อสอบกลาง (PAT 1 , PAT 2, PAT 3), การสอบ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) และการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการนำตำราต่างประเทศมาใช้ประกอบการสอน ย่อมเป็นการดีต่อนักเรียน เพราะจะได้รู้ถึง หลักการต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลักสูตรการเรียนของสยามติวเตอร์จะแตกต่างกับสถาบันกวดวิชาที่อื่น

กล่าวคือ เนื้อหาที่ใช้ทำการสอนนั้นจะขึ้นอยู่กับนักเรียนเป็นหลักว่าต้องการให้สอนหัวข้อใดก่อนหรือหลังเนื่องจากทางสถาบันตระหนักดีว่า การสอนตามเนื้อหาที่เรียงตามหนังสือนั้น บ่อยครั้งที่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่ครูประจำที่โรงเรียนทำการสอน ทำให้เกิดปัญหาคือนักเรียนจะสอบไม่ได้ เพราะเรียนเนื้อหาไม่ตรงกัน และ การเรียนการสอนที่ทำการสอนแบบกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 6 คน) จะสามารถแก้ไขปัญหา นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะคุณครูพร้อมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนในเนื้อหาตลอดเวลา และปัญหาการที่ไม่สามารถสอบถามได้ในขณะที่ทำการเรียนแล้วเกิดความสงสัย ในกรณีที่เรียนกับ DVD เพราะนักเรียนสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาที่ทำการเรียนการสอน ทำให้ไม่รู้สึกกังวลในเรื่องที่สงสัยจึงทำให้พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอด โดยทางสถาบันมีเอกสารสำหรับการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนเพื่อรองรับเนื้อหาของนักเรียนทุกโรงเรียน จึงทำให้นักเรียนที่เรียนกับสยามติวเตอร์ ได้รับเนื้อหาอย่างมีคุณถาพและถูกต้อง

การสอนนักเรียนนานาชาติและนักเรียนที่มีจากต่างประเทศทางสถาบันเปิดสอนในวิชา

 

  • กลุ่ม Science (Physics , Chemistry , Biology)
  • กลุ่ม Math ในหลักสูตร IGCSE Math ( 0580 mathematics , 0607 international math)
  • 0625 Physics , 0610 Biology , 0620 Chemistry , 0654 Co-ordinated science , 0653 Combined science ทั้ง core และ extended , SAT I(part math), SAT II subject test (Math II, Biology, Chemistry, Physics )
  • หลักสูตร AP คือ AP physics, AP chemistry, AP Biology, AP calculus
  • หลักสูตร IB (IB math , IB physics , IB chemistry, IB Biology)
  • ระดับ A-Level ในวิชา Physics Math Chemistry Biology ของบอร์ด AQA ,OCR, Edexcel, Cambridge เป็นต้น
  • การสอนในระดับ high-school ของโรงเรียนนานาขาติชั้นนำในประเทศไทย อาทิ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS), harrow international school
  • เปิดสอนวิชากลุ่ม Math and Science ทุกในระดับชั้น

สยามติวเตอร์เปิดสอนโดยให้นักเรียนที่ต้องการทำการเรียนจับกลุ่มมาเรียนเองหรือเรียนเดี่ยวโดยอาจารย์ประจำสถาบันสยามติวเตอร์ซึ่งมีความชำนาญในแต่ละด้าน ทำให้นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าหากเรียนกับเราจะรู้เรื่อง และสามารถได้คะแนนสูงอย่างแน่นอน

โดยปัจจุบัน สยามติวเตอร์ได้ทำการขยายสถาบันเพื่อรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดทำการทั้งหมด 2 สาขาคือ

  1. Siam Tutor @Phayathai 1 (ชั้น 1 อาคาร CP-tower 3 ติด BTS พญาไท)
  2. Siam Tutor @Phayathai 2 (ชั้น 2 อาคาร CP-tower 3 ติด BTS พญาไท)

สถาบันของเรามีจุดเด่นคือ อาจารย์ที่ทำการสอน “รู้จริง“ ในเรื่องนั้นๆเพราะผู้สอนได้เรียนมาในสาขานั้นโดยตรง ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน ว่าสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ทำให้นักเรียนกล้าที่จะซักถามข้อสงสัยหรือเรื่องที่นักเรียนไม่เข้าใจได้และยังทำให้นักเรียนไม่เกิดความตึงเครียดระหว่างเรียน จึงทำให้การเรียนการสอนของสถาบันเป็นแบบ “ สบายๆ แต่ เนื้อหาแน่นปึ๊ก“

”Meet

”รู้จักกับอาจารย์ของเรา”

P’ Fresh

Narongsak Atthakornmetha

B.Eng.KMITL , MBA.KU

P’ Jane

Chanitbhak Atthakornmetha

Bcon(Honor),MBe.NIDA

P’ Cherry

Thananrat Atthakornmetha

BSc. KU

P’ Kao Poad

Kunyaporn chinsakul

Environmental Engineering.KU

P’ Aom

Tarit Sutabutra

Engineering.CU

K’ Shirley

LL.B.CU, MBA.University of Texas at Austin, DBA.University of Texas at Austin

P’ Thea

Tissana Daophises (Alethea)

Communication Arts.CU

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “