fbpx

Why study with us?

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน SAT ทำให้น้องๆมั่นใจได้ ว่าจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน SAT เป็นอย่างดี

เปิดสอนแบบไหนบ้าง?

 

Private

เรียนสดทั้งหมด ใช้เวลาประมาณละ 40 ชั่วโมงต่อวิชา 

วีธีนี้ถือเป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลในระดับสูง โดยนักเรียนจะเรียนเนื้อหาทั้งหมดกับครูผู้สอนทำให้สามารถสอบถามเนื้อหาได้ทันทีจากครูผู้สอน หากเกิดข้อสงสัย ครูสามารถสอนเฉพาะเนื้อหาส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจได้ โดยนักเรียนจะได้รับมอบหมายการบ้าน และนำมาให้ครูเฉลยในคลาสถัดไป และครูสามารถหาโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อยู่ในหนังสือมาให้ทำเพิ่มเติม เพื่อกำจัดจุดอ่อนในแต่ละเรื่องของน้องๆแต่ละคน ทำให้จากเรื่องที่น้องๆว่ายาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่น้องสามารถทำได้อย่างแน่นอน

Hybrid

เรียนผสมผสาน ทั้งเรียนสด และเรียนผ่าน APPLICATION ราคา 21,900 บาทต่อวิชา จากปกติ 26,300 บาท 

เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลในระดับปานกลาง โดยนักเรียนจะได้รับมอบหมายการบ้าน และสามารถดูเฉลย หรือทบทวนได้จากที่บ้านก่อนมาพบครู โดยส่วนใหญ่ เด็กจะนำคำถามมาสอบถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา ในกรณีที่เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างครบถ้วนแล้ว ครูก็จะหาโจทย์เพิ่มเติมที่อยู่นอกคอร์ส วีดีโอ ทำให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้

โดยภายในคอร์สติว SAT,SAT SUBJECT TEST จะประกอบด้วยการเรียนสด 8 ชั่วโมง และคอร์สวีดีโอที่ดูผ่าน APPLICATION SIAM TUTOR วิชาละประมาณ 40-50 ชั่วโมงต่อวิชา

Online

เรียนผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ราคา 13,900 บาทต่อวิชา จากปกติ 16,700 บาท  (ติว SAT ONLINE, ติว SAT ออนไลน์)

การเรียนผ่าน Application Siamtutor วิธีนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่

– ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนสด อาทิ นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
– นักเรียนที่สามารถทำความเข้าใจในบทเรียนด้วยตัวเอง
– นักกิจกรรมตัวยง ไม่มีเวลามาเรียนสด

ภายในคอร์สประกอบด้วยเนื้อหาที่ในแต่ละวิชาอย่างครบถ้วน วิชาละประมาณ 40-50 ชั่วโมง สามารถดูผ่าน Application Siam Tutor สามารถดูได้แบบ ออนไลน์ ผ่านเครื่อง tablet หรือ smart phone โดยเพียงน้องมีเครือข่าย Internet ก็สามารถติว ออนไลน์ได้ทันที

น้องๆสามารถทดลองโหลด Application Siam Tutor เพื่อทดลองดูตัวอย่างได้ รองรับทั้ง IOS , Android โดยนักเรียนที่ลงเรียน สามารถดูวีดีโอได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจ โดยมีระยะเวลาให้ดูได้สูงสุดถึง 1 ปี

เปิดสอนแบบไหนบ้าง?

 

Private

เรียนสดทั้งหมด ใช้เวลาประมาณละ 40 ชั่วโมงต่อวิชา 

วีธีนี้ถือเป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลในระดับสูง โดยนักเรียนจะเรียนเนื้อหาทั้งหมดกับครูผู้สอนทำให้สามารถสอบถามเนื้อหาได้ทันทีจากครูผู้สอน หากเกิดข้อสงสัย ครูสามารถสอนเฉพาะเนื้อหาส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจได้ โดยนักเรียนจะได้รับมอบหมายการบ้าน และนำมาให้ครูเฉลยในคลาสถัดไป และครูสามารถหาโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อยู่ในหนังสือมาให้ทำเพิ่มเติม เพื่อกำจัดจุดอ่อนในแต่ละเรื่องของน้องๆแต่ละคน ทำให้จากเรื่องที่น้องๆว่ายาก กลายเป็นเรื่องง่ายๆที่น้องสามารถทำได้อย่างแน่นอน

Hybrid

เรียนผสมผสาน ทั้งเรียนสด และเรียนผ่าน APPLICATION ราคา 21,900 บาทต่อวิชา จากปกติ 26,300 บาท 

เป็นวิธีการเรียนที่ได้ผลในระดับปานกลาง โดยนักเรียนจะได้รับมอบหมายการบ้าน และสามารถดูเฉลย หรือทบทวนได้จากที่บ้านก่อนมาพบครู โดยส่วนใหญ่ เด็กจะนำคำถามมาสอบถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหา ในกรณีที่เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างครบถ้วนแล้ว ครูก็จะหาโจทย์เพิ่มเติมที่อยู่นอกคอร์ส วีดีโอ ทำให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้

โดยภายในคอร์สติว SAT,SAT SUBJECT TEST จะประกอบด้วยการเรียนสด 8 ชั่วโมง และคอร์สวีดีโอที่ดูผ่าน APPLICATION SIAM TUTOR วิชาละประมาณ 40-50 ชั่วโมงต่อวิชา

Online

เรียนผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ราคา 13,900 บาทต่อวิชา จากปกติ 16,700 บาท  (ติว SAT ONLINE, ติว SAT ออนไลน์)

การเรียนผ่าน Application Siamtutor วิธีนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่

– ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนสด อาทิ นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
– นักเรียนที่สามารถทำความเข้าใจในบทเรียนด้วยตัวเอง
– นักกิจกรรมตัวยง ไม่มีเวลามาเรียนสด

ภายในคอร์สประกอบด้วยเนื้อหาที่ในแต่ละวิชาอย่างครบถ้วน วิชาละประมาณ 40-50 ชั่วโมง สามารถดูผ่าน Application Siam Tutor สามารถดูได้แบบ ออนไลน์ ผ่านเครื่อง tablet หรือ smart phone โดยเพียงน้องมีเครือข่าย Internet ก็สามารถติว ออนไลน์ได้ทันที

น้องๆสามารถทดลองโหลด Application Siam Tutor เพื่อทดลองดูตัวอย่างได้ รองรับทั้ง IOS , Android โดยนักเรียนที่ลงเรียน สามารถดูวีดีโอได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจ โดยมีระยะเวลาให้ดูได้สูงสุดถึง 1 ปี

SAT

SAT Math

SAT Verbal

SAT subject test

SATII Math Level 2

SATII Physics

SATII Chemistry

SATII Biology

SAT

SAT Math

SAT Verbal

SAT subject test

SATII Math Level 2

SATII Physics

SATII Chemistry

SATII Biology

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

Our success students

สมัครสอบ SAT ได้ที่ไหน ? น้องๆสามารถสมัครได้เองผ่านทาง www.collegeboard.com

Contact Us

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 063-269-2899, 081-754-1592, 02-640-4009