fbpx

CU-TAD

Chulalongkorn University Test of Aptitude in Design

CU-TAD

 1. เหมาะกับน้องๆที่ตั้งใจจะเข้า INDA หรือ คณะสถาปัตยกรรมอินเตอร์ จุฬาฯ
 2. ข้อสอบ เนื้อหามี 3 ส่วน ตามข้อสอบจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) คือ
 • Spatial Perception & Logical Analysis โดยการทำข้อสอบ Choice ที่มีความใกล้เคียงกับแนวข้อสอบจริง พร้อมทั้งเฉลย
 • Generation of Ideas & Design Ability จะเน้นการสร้าง Idea ในเวลาจำกัด รวมถึง Presentation ที่สวยงาม
 • Drawing and Painting Skill เน้นการฝึกวาดเพื่อเพิ่ม Skill ให้สวยงามและทันเวลาสอบ
 1. เริ่มเรียนได้เลยตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐาน เพราะ รร.สอนตั้งแต่พื้นฐาน และ ข้อสอบ หรือ น้องๆที่เคยเรียนวาดรูป มีพื้นฐานก็สามารถเรียนเฉพาะการทำข้อสอบได้
 2. เพราะเราดูแลอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของน้องๆจึงทำให้โฟกัสได้ตรงจุดไม่เสียเวลา รวมถึงช่วยในการวางแผนการเรียนการสอบในทุกขั้นตอน
 3. ใช้เวลาเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน สามารถนำผลคะแนนยื่นเพื่อเข้า INDA หรือเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบอื่นๆ

ข้อสอบมีทั้งหมด 3 Part ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที

Part 1 : Spatial Perception and Logical Analysis

เป็น Choice 20 ข้อ 20 คะแนน

 • มิติสัมพันธ์ 2 Dimension & 3 Dimension Perception
 • Logic & Sequence ลำดับภาพ ความต่อเนื่อง
 • Quantity เรื่องการสังเกต จดจำ รับรู้จำนวน
 • Physic พื้นฐาน Physic การเคลื่อนที่ Moment
 • Design Fundamental ความรู้การออกแบบเบื้องต้น

Part 2 : Generation of Ideas & Design Ability

4ข้อ 60นาที

เน้นไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ผู้สอบควรบริหารเวลาให้เสร็จครบทุกข้อ รวมถึงความสวยงามของการวาด ความสะอาดเรียบร้อย

 • Symbol/Logo ออกแบบสัญลักษณ์ เช่น ออกแบบจากรูป Sample มีประมาณ 4-10 ข้อย่อย
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีประมาณ 2-4 ข้อย่อย โดยต้องออกแบบให้ตรงหรือสัมพันธ์กับโจทย์
 • Isometric การวาดรูป 2D เป็น 3D หรือ 3D เป็น 2D, การวาด Orthographic, Plan, Front, Side

Part 3 : Drawing and Painting Skill

2 ข้อ 40คะแนน

เน้นทักษะในการวาดรูปและออกแบบ Drawing and Painting Skill

 • Perspective Drawing เป็นการวาดภาพจากคำบรรยาย อาจเป็นภาพ Perspective ภายใน หรือ ภายนอกก็ได้ ที่สำคัญคือการวาดรายละเอียดและมิติภาพให้ตรงตามโจทย์ สามารถวาดเป็นภาพขาวดำ-สี ตามอุปกรณ์ที่ถนัด
 • Isometric การวาดภาพ Isometric จากภาพ Orthographic ที่กำหนดให้ เน้นเรื่องความถูกต้อง ขนาด สัดส่วน ลายเส้น และ ความสะอาดเรียบร้อยของงาน

ตัวอย่าง รูปวาด Perspective Drawing

น้องคนได้อยากลองทำข้อสอบ สามารถ Download ตัวอย่างข้อสอบ CU-TAD ได้ที่ : http://www.atc.chula.ac.th/pdf/CU_TAD_Sample.pdf

ส่วนเนื้อหา สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ส่วนเนื้อหา สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

Our success students

Why study with us?

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน ทำให้น้องๆมั่นใจได้ ว่าจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 063-269-2899, 081-754-1592, 02-640-4009