fbpx

BMAT

BMAT คืออะไร มาทำความรู้จัก BMAT  กันเถอะ

คอร์ส BMAT หลักสูตรคุณภาพจาก Siam tutor พร้อมแล้วสำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ สัตวแพทย์ โดยการสอบ BMAT เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติจัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ผลคะแนน BMAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบ1 Portfolio ซึ่งปัจจุบันมีนานาประเทศที่รับผลสอบ BMAT รวมถึงหลักสูตรทางด้านแพทย์ในไทย เช่น

มหาวิทยาลัย หลักสูตร รอบการสอบ BMAT ที่ยอมรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต กันยายนหรือพฤศจิกายน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต กันยายนหรือพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตร์ MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย)

แพทยศาสตร์ MDX (ผู้สมัครอื่น ๆ)

กันยายนหรือพฤศจิกายน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:

คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์ กันยายนหรือพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยมหิดล:

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 (หลักสูตรนานาชาติ)

แพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

กันยายนหรือพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช:

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต กันยายนหรือพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

A10S

แพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

กันยายนหรือพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แพทยศาสตรบัณฑิต กันยายนหรือพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์

642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สองภาษา อังกฤษ/ไทย)

กันยายนหรือพฤศจิกายน

เลือกสอบ BMAT รอบไหนดี ลงสอบยังไงบ้าง?

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนกันยายน

เปิดให้น้องๆสามารถลงทะเบียนในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 และปิดลงทะเบียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. BST ไม่มีการลงทะเบียนล่าช้านะคะ

สำหรับการสอบ BMAT ในเดือนพฤศจิกายน

เปิดให้น้องๆลงทะเบียน วันที่ 1 กันยายน 2563 และวันครบกำหนดลงทะเบียนก็คือเวลา 17.00 น. BST วันที่ 1 ตุลาคม 2563

สามารถลงทะเบียนล่าช้าได้จนถึงเวลา 18.00 น. BST วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียนล่าช้าด้วย ดังนั้นน้องๆจะต้องขอให้ศูนย์สอบของน้องๆลงทะเบียนเพื่อรับการทดสอบแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะครบวันกำหนด

ข้อสอบ BMAT มีเนื้อหาอะไรบ้าง ?

BMAT มีระยะเวลาสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นแบบเขียนบนกระดาษ แบ่งเป็น 3 ส่วน ท่านสามารถดูรายละเอียดของแต่ละส่วนด้านล่าง

ส่วนที่ 1: ทักษะการคิด

มีการทดสอบอะไร

คำถาม

ระยะเวลา

ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์

คำถามแบบมีตัวเลือก 32 ข้อ

60 นาที

ส่วนที่ 2: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้

 

มีการทดสอบอะไร

คำถาม

ระยะเวลา

ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนจนถึงมัธยมปลายในโรงเรียนไปประยุกต์ใช้

คำถามแบบมีตัวเลือก 27 ข้อ

30 นาที

 

ส่วนที่ 3: การสอบข้อเขียน

 

มีการทดสอบอะไร

คำถาม

ระยะเวลา

ความสามารถในการเลือก พัฒนา และจัดการแนวคิด และสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระชับได้ใจความ

การสอบข้อเขียนหนึ่งข้อจากคำถามสามข้อให้เลือก

30 นาที

BMAT เป็นกุญแจสำคัญ

ที่จะทำให้ความฝันของน้องๆ

ในการสอบติดแพทย์เป็นจริง

สมัครคอร์สBMAT 

กับ Siam tutor ได้แล้ววันนี้

Why Study with Us

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการสอน BMAT ทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่า จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆ ทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆ ออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน BMAT เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 063-269-2899, 081-754-1592, 02-640-4009