fbpx

เปิดสอนในวิชาดังต่อไปนี้

PHYSICS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

MATHS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

BIOLOGY

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

CHEMISTRY

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

ECONOMICS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

BUSINESS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

COMPUTER SCIENCE

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

ART 

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

การสอบ A-Level

ที่สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป

ประกอบด้วยการเรียน 2 ปี แบ่งออกเป็น

1. AS-Level (Advanced Subsidiary Level)

2. A2-Level (Advanced Level)

Why Study with Us

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการสอน A-Level ทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่า จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆ ทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆ ออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน A-Level เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 0817541592