fbpx

Want tutor?

กสพท

คณิตศาสตร์

เปิดสอนในหัวข้อดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์

  1. พื้นฐาน (เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน)
  2. ระบบจำนวน (จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน)
  3. เรขาคณิต (เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ ตรีโกณมิติ)
  4. พีชคณิต (เมทริก เอกโป ล็อค)
  5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
  6. แคลคูลัส
  7. ทักษะกระบวนการทางคณิต
  • ตะลุยโจทย์ O-NET
  • ตะลุยโจทย์ คณิต 1 วิชาสามัญ

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

Why study with us?

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน กสพท ทำให้น้องๆมั่นใจได้ ว่าจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน กสพท เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 063-269-2899, 081-754-1592, 02-640-4009