fbpx

กสพท

คณิตศาสตร์

เปิดสอนในหัวข้อดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์

  1. พื้นฐาน (เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน)
  2. ระบบจำนวน (จำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน)
  3. เรขาคณิต (เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ ตรีโกณมิติ)
  4. พีชคณิต (เมทริก เอกโป ล็อค)
  5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
  6. แคลคูลัส
  7. ทักษะกระบวนการทางคณิต
  • ตะลุยโจทย์ O-NET
  • ตะลุยโจทย์ คณิต 1 วิชาสามัญ

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

Why study with us?

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน กสพท ทำให้น้องๆมั่นใจได้ ว่าจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน กสพท เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 063-269-2899, 081-754-1592, 02-640-4009