fbpx

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IGCSE

การสอบ IGCSE เป็นข้อสอบที่ไม่ยาก เน้นความเข้าใจ และการนำมาใช้จริงได้ ในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ผู้สอบสามารถตอบได้ทั้งแบบปรนัย (multiple choices) และ อัตนัย (เติมคำตอบ) ส่วนที่มักจะทำให้น้องๆ ไม่ได้คะแนนตามที่คาดไว้คือ การตอบให้ตรงกับ KEYWORD และ ขั้นตอนการทำ ที่ถูกนำมาใช้ในการให้คะแนนโดยการสอบ แบ่งออกเป็นสองระดับคือ การสอบระดับ core ซึ่งเกรดสูงสุดที่ได้คือ C และการสอบระดับ Extended เกรดสูงสุดที่ได้คือ A*

แนวการสอนที่จะทำให้ได้ผลดีที่สุด

แนวการสอนที่จะทำให้ได้ผลดี ที่สุดสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบคือ การหัดทำข้อสอบจริง ภายหลังจากการเรียนเนื้อทั้งหมดแล้ว เพราะจะเป็นการทบทวนตลอดจนทำให้น้องๆ รู้แนวข้อสอบว่าเป็นอย่างไร มีจุดใดเป็นจุดเน้น จุดใดเป็นจุดที่ผิดบ่อย ตอบอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มจึงได้ A* มาครอบครองพี่ๆ สยามติวเตอร์ทุกคน มั่นใจว่าจะทำให้น้องทุกคนสามารถตอบได้ตรงกับ keyword พร้อมกับ วิธีการทำ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้คะแนน สูงๆ ตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นๆ น้องๆ คนไหนที่มีความตั้งใจ และ มีความขยัน น้องๆ ก็สามารถ ได้ A* ได้เช่นกัน

ติว IGCSE ที่ไหนดี ? เรียน พิเศษ IGCSE ที่ไหน ดี ?

igcse ที่ไหนดี คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายๆคน เนื่องจากการเลือกสถาบันหรือครูติวให้ถูกต้องนั้นคงส่งผลโดยตรงต่อ เกรดที่น้องๆจะได้ ดังนั้นการเลือกสถาบันให้ถูกต้อง ต้องพิจารณาจาก

  • ครูที่สอนเป็นใคร ?

    ต้องเลือกครูที่มีประสบการณ์การสอน มีผลงาน และมีความชำนาญในสาขานั้น เนื่องจากครูที่จบมาโดยตรงนั้นจะมีความรู้ลึกรู้จริงในเนื้อหาที่ทำการสอนว่า ต้องสอนเรื่องไหนก่อน – หลังอย่างไร จะทำให้น้องๆเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างดีมากขึ้น ที่สยามติวเตอร์ ครูที่ ติว igcse ทุกคนจบสาขาวิชา ตรงกับวิชาที่สอน ทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่าจะได้ครูที่มีความชำนาญในการติวอย่างแน่นอน

  • มีระบบทบทวนหรือไม่ ?

    น้องๆควรเลือก สถาบันที่มีระบบทบทวนให้ เรื่องจากการสอบ igcse เป็นข้อสอบข้อเขียน ดังนั้นมีโอกาสมากที่น้องอาจจะจำ keyword ไม่ได้ ดังนั้นสถาบันที่ดี ควรมีระบบให้น้องๆสามารถทบทวนได้ ที่สยามติวเตอร์ น้องๆทุกคนที่ลง เรียน igcse วิชา Physics, Math , ICT, Biology, Chemistry, Additional math ทุกคนจะสามารถทบทวนเนื้อหาได้ผ่านการ ติว online บน SiamTutor.online ทำให้มั่นใจได้ว่าเรียน igcse กับที่นี่ ไม่ลืมเนื้อหาแน่นอน

การเรียน IGCSE ส่วนสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ A* คือการที่ครูสอนให้ตอบได้ตรงตาม keyword ที่ได้คะแนน ดังนั้น จึงต้องเรียนกับครูที่มีประสบการณ์โดยตรง

เรียน IGCSE กับ Siam Tutor เรียนได้แบบไหนบ้าง ?

1. เรียนสด

โดยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของน้องๆแต่ละคน โดยที่ไม่มีจำนวนขั้นต่ำที่ต้องใช้ ( เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง) โดยพี่ที่สอนจะเป็นพี่ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน IGCSE โดยตรง ดังนั้นขอให้น้องๆมั่นใจได้ว่าครูที่ทำการสอนเป็นผู้รู้จริง และสามารถแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ และฝึกทำ Past paper ไปกับน้องๆจนกระทั่งน้องสามารถทำเป็นอย่างแน่นอน

2. เรียนออนไลน์ ผสมกับเรียนสด ( Hybrid )

เป็นการเรียนผสมผสานกัน ระหว่างการเรียนผ่านเว็บไซต์ Siamtutor.online โดยน้องๆจะเรียนเนื้อหาและ past paper จาก Video และ นำข้อสงสัย หรือสิ่งที่ต้องการถาม มาเรียนสดกับครูในห้องอีก 8 ชม.

วิธีการนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบการเรียนแบบออนไลน์ เนื่องจากสามารถทบทวน และเรียนตอนไหนก็ได้ 24 ชม. ขอเพียงมีแค่ Tablet หรือ Mobile phone และมี Internet ก็สามารถเรียน/ทบทวนได้ตลอดเวลา

การเรียน Hybrid เปิดสอนในวิชา

– Physics

– Chemistry

– Biology

– Math

– Additional Math

ทำไมถึงควรติว IGCSE กับ สยามติวเตอร์

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน IGCSE ทำให้น้องๆมั่นใจได้ ว่าจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน IGCSE เป็นอย่างดี

Our success students

ผลสอบที่ได้ของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและจำนวนเวลาเรียนของแต่ละคอร์ส

GROUP I

Languages

IGCSE English First Language

IGCSE English Second Language (Oral Endorsement)

GROUP I

Languages

IGCSE English First Language

IGCSE English Second Language (Oral Endorsement)

IGCSE Economics

IGCSE Geography

GROUP II

Humanities and

Social Sciences

GROUP II

Humanities and

Social Sciences

IGCSE Economics

IGCSE Geography

GROUP III

Sciences

IGCSE Physics

IGCSE Chemistry

IGCSE Biology

IGCSE Science Combined

IGCSE Science Coordinated (Double)

GROUP III

Sciences

IGCSE Physics

IGCSE Chemistry

IGCSE Biology

IGCSE Science Combined

IGCSE Science Coordinated (Double)

IGCSE Mathematics

IGCSE Additional Math

GROUP IV

Mathematics

GROUP IV

Mathematics

IGCSE Mathematics

IGCSE Additional Math

GROUP V

Professional and Creative

IGCSE ICT

จุดเด่นของการติว IGCSE ICT กับสยามติวเตอร์ คือ เราสอนโดยอาจารย์ที่มีชำนาญ ในเนื้อหา ทั้งส่วน Theory และ Practical โดยการเรียน Practical ทางสถาบันจะมีการ support อุปกรณ์ Notebook ให้ใช้ระหว่างเรียน หรือในบางกรณีที่นักเรียนไม่มีโปรแกรม ที่จะใช้ฝึกทำ ทางสถาบันก็ยินดีที่จะให้นักเรียนมาฝึกทำโดยการยืมคอมเพื่อใช้ที่สถาบันได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดจนมีเอกสารและ Past paper ให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด

IGCSE Accounting

IGCSE Business Studies

IGCSE Travel and Tourism

GROUP V

Professional and Creative

IGCSE ICT

จุดเด่นของการติว IGCSE ICT กับสยามติวเตอร์ คือ เราสอนโดยอาจารย์ที่มีชำนาญ ในเนื้อหา ทั้งส่วน Theory และ Practical โดยการเรียน Practical ทางสถาบันจะมีการ support อุปกรณ์ Notebook ให้ใช้ระหว่างเรียน หรือในบางกรณีที่นักเรียนไม่มีโปรแกรม ที่จะใช้ฝึกทำ ทางสถาบันก็ยินดีที่จะให้นักเรียนมาฝึกทำโดยการยืมคอมเพื่อใช้ที่สถาบันได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดจนมีเอกสารและ Past paper ให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด

IGCSE Accounting

IGCSE Business Studies

IGCSE Travel and Tourism

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 081-754-1592