fbpx

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ A-Level

การสอบ A-Level สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป
A-Level ( General Certificate of Education (GCE) Advanced Level ) เป็นการเรียนหลักสูตรของ สหราชอาณาจักร ส่วนต่อเนื่องจาก IGCSE

โดยหลักสูตร A-Level ประกอบด้วยการเรียน 2 ปี แบ่งออกเป็น
1. AS-Level (Advanced Subsidiary Level)
2. A2-Level (Advanced Level)

A-Level เรียนไปเพื่ออะไร?

A-Level สามารถเรียนเพื่อนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ของสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ อีกหลายชาติเนื่องจากเป็นการสอบที่ค่อนข้างได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากมายจากนานาประเทศ สำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการนำผลสอบไปยื่นเพื่อเทียบวุฒิ ม.6 สำหรับการใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ

ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ต้องยื่น IGCSE 5 วิชา ไม่ซ้ำกันโดยได้เกรดไม่ต่ำกว่า C

และ AS-level 3 วิชา เกรดไม่ต่ำกว่า C จึงจะสามารถเทียบวุฒิ ม.6 ได้

ที่มา http://bet.obec.go.th/index/?p=527

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ A-Level

การสอบ A-Level สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป
A-Level ( General Certificate of Education (GCE) Advanced Level ) เป็นการเรียนหลักสูตรของ สหราชอาณาจักร ส่วนต่อเนื่องจาก IGCSE

โดยหลักสูตร A-Level ประกอบด้วยการเรียน 2 ปี แบ่งออกเป็น
1. AS-Level (Advanced Subsidiary Level)
2. A2-Level (Advanced Level)

A-Level เรียนไปเพื่ออะไร?

A-Level สามารถเรียนเพื่อนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ของสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ อีกหลายชาติเนื่องจากเป็นการสอบที่ค่อนข้างได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากมายจากนานาประเทศ สำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการนำผลสอบไปยื่นเพื่อเทียบวุฒิ ม.6 สำหรับการใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศ

ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ต้องยื่น IGCSE 5 วิชา ไม่ซ้ำกันโดยได้เกรดไม่ต่ำกว่า C

และ AS-level 3 วิชา เกรดไม่ต่ำกว่า C จึงจะสามารถเทียบวุฒิ ม.6 ได้

ที่มา http://bet.obec.go.th/index/?p=527

Why study with us?

”Confidence”

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการสอน A-Level ทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่า จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

”Get

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆ ทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

”Get

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆ ออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

”Teacher

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน A-level เป็นอย่างดี

เปิดสอนในวิชาดังต่อไปนี้

A-Level

PHYSICS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

A-Level

MATHEMATICS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

  • Edexcel C1, C2, C3, C4, S1, S2, M1, M2, D1, D2
  • CIE P1, P2, P3, M1, M2, S1, S2

A-Level

CHEMISTRY

BIOLOGY

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

A-Level

PHYSICS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

A-Level

MATHEMATICS

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

  • Edexcel C1, C2, C3, C4, S1, S2, M1, M2, D1, D2
  • CIE P1, P2, P3, M1, M2, S1, S2

A-Level

CHEMISTRY

BIOLOGY

เปิดสอน AS, A2 สำหรับ Board : CIE , Edexcel ,AQA, OCR A, OCR B และอื่นๆ สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่โรงเรียน นานาชาติที่ประเทศไทย หรือน้องที่เรียนอยู่ UK และประเทศอื่นๆ

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

ทุกหลักสูตร สามารถสอนผ่าน skype ได้

“เรียนสด ถามได้จากที่บ้าน ลดปัญหาเรื่องการเดินทาง รถติด “

Our success students

ผลสอบที่ได้ของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและจำนวนเวลาเรียนของแต่ละคอร์ส

ติดต่อเรา

14 + 2 =

”สอบถามเพิ่มเติม

”สอบถามเพิ่มเติม