fbpx

Want tutor?

SAT Biology

การเรียน วิชา SAT Biology

เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสอบ SAT Subject test วิชา Biology ที่จัดสอบโดย College board สหรัฐอเมริกาโดยการสอบแต่ละครั้งนั้น จะกำหนดให้สอบ ใน 2 ช่วงเวลา ของแต่ละปี คือ เดือน พฤษภาคม,มิถุนายน และ รอบ เดือน ตุลาคม,          พฤศจิกายน และ ธันวาคม รวมรอบที่สอบ SAT Subject test ได้ทั้งหมด คือ 5 รอบต่อปี

สำหรับประเทศไทยนั้น จะอนุญาตให้เก็บคะแนนเก่า เพื่อเอาไปยื่นคะแนนให้มหาวิทยาลัยเป็นเวลานาน 2 ปี

 

วิชา SAT Subject Test Biology ใช้ยื่นคะแนนเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง?

 

วิชา SAT Subject test กลุ่ม Science (Chemistry, Biology, Physics) จะมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน และคะแนนต่ำสุด คือ 200 คะแนน

สำหรับคะแนนขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยต้องการนั้น จะอยู่ระหว่าง 550-700 คะแนน แต่ก็แน่นอนว่า ยิ่งคะแนนมากก็จะยิ่งมีโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ศาสตร์ นานาชาติ รามา ต้องการคะแนนขั้นต่ำ 700 คะแนน แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยอื่น คะแนนขั้นต่ำที่ต้องการ คือ 550-600 คะแนน เป็นต้น

ลักษณะข้อสอบ SAT Biology

ข้อสอบจะเป็นแบบ Multiple Choices ทั้งหมด มีทั้งหมด 80 ข้อที่น้องๆจะต้องทำ แบ่งเป็น โจทย์รวม 60 ข้อแรก จากนั้น ตั้งแต่ข้อ 61-80 จะเรียกว่า Biology E ส่วนนี้ข้อสอบจะเน้นเรื่อง Ecology กลุ่มนั้น แต่ถ้าเราจะนำคะแนนไปยื่นเข้าพวกกลุ่ม แพทย์ เราจะต้องสอบ Biology M ค่ะ ส่วนนี้ เราจะต้องทำข้อสอบ ตั้งแต่ข้อ 1-60 และ 81-100 ค่ะ รวมๆแล้วก็ยังคงเป็น 80 ข้อเหมือนกันค่ะ ไม่ต้องตกใจนะคะ

เนื้อหาในตัวข้อสอบ จะเป็น ทฤษฎี ทั่วๆไป ของ วิชา Biology ค่ะ ไม่ยากเกินไป ไม่ต้องท่องเยอะมาก เหมือนที่น้องๆเคยเรียนมาในบางคอร์ส แต่จุดยากจะอยู่ในคำถามที่ไม่ยากนี่ล่ะค่ะ ว่าจะเจอข้อสอบดักมั้ย เวลาอ่านโจทย์ต้องระวังกันดีๆเลยค่ะ

การเรียน วิชา SAT Biology ที่สยามติวเตอร์

จะแบ่งเป็นเรียน ทฤษฎี เป็นบทๆจนจบ พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบท จากนั้นจึงทำโจทย์ แต่ที่แนะนำคือ อยากให้น้องๆที่เรียนแล้ว ทำโจทย์ หรือแบบฝึกหัด จากที่บ้านแล้วจับเวลานะคะ แล้วเราจะมาตรวจพร้อมกันค่ะ อย่างนี้จะได้ผลกว่ามากเลย